top of page
logo_HEB_Tagline_alpha.png

הצטרפו לשינוי

אנחנו מקדמים את הכלי בתהליך פתוח של שיתוף ידע, כי זו הדרך היחידה לעשות קיימות.

בשלב גיבוש החזון תרמו מניסיונם וזמנם מעל 100 אנשי מקצוע וארגונים - תודה!

כעת אנחנו מחפשים אתכם:

- שותפים לדרך למימון והטמעה

- נרשמים לשלב הפיילוט

אני רוצה לקחת חלק
יכול.ה לסייע ב:

יש! הצטרפתי

WhatsApp Image 2018-04-26 at 10.19.21 (1)
WhatsApp Image 2018-04-26 at 08.10.36
WhatsApp Image 2018-04-26 at 10.19.21
WhatsApp Image 2018-04-26 at 08.10.36 (2)
WhatsApp Image 2018-04-26 at 08.10.36 (1)
WhatsApp Image 2018-04-26 at 08.10.35
WhatsApp Image 2018-04-26 at 08.10.35 (1)
WhatsApp Image 2018-04-26 at 08.10.34 (1)
WhatsApp Image 2018-04-25 at 17.43.13 (1)
WhatsApp Image 2018-04-25 at 17.43.12 (1)
WhatsApp Image 2018-04-25 at 17.43.12 (2)
WhatsApp Image 2018-04-25 at 17.43.12
WhatsApp Image 2018-04-25 at 17.43.13 (2)
WhatsApp Image 2018-04-25 at 17.43.13
WhatsApp Image 2018-04-26 at 08.10.33
WhatsApp Image 2018-04-26 at 08.10.34
WhatsApp Image 2018-04-25 at 17.43.11
WhatsApp Image 2018-04-25 at 17.43.10
WhatsApp Image 2018-04-25 at 17.43.11 (1)
WhatsApp Image 2018-04-25 at 17.43.01
WhatsApp Image 2018-04-25 at 17.43.08
WhatsApp Image 2018-04-25 at 17.43.10 (1)
WhatsApp Image 2018-04-25 at 17.43.09
WhatsApp Image 2018-04-26 at 08.10.34_edited
WhatsApp Image 2018-04-26 at 08.10.34
bottom of page