חומרים לעיון 

בעמוד זה מצורפים לעיונכם חומרים מתוך תהליך פיתוח עקרונות המדידה. החומרים כוללים מצגות עבודה, נושאים שעלו לדיון וסיכומים.

מפגש #3

סיכומים ומצגות:

מפגש #2

סיכומים ומצגות:

חומרים לקראת המפגש השני

סיכומים:

לקריאה נוספת:

חומרים לקראת המפגש הראשון