להורדה של מסמך העקרונות בגרדסת PDF להדפסה

*האיגוד הישראלי של אדריכלי נוף (להלן האיגוד) לקח על עצמו לקדם ולפרסם כלי מדידה לאדריכלות נוף מקיימת, מסמך רב-תחומי המציע שיפוט להיבטים של קיימות בתחום המרחב הציבורי הפתוח ובתחום התשתיות. מסמך זה הינו טיוטת עבודה ונתון לשינויים. יובהר שלאיגוד ולכל אחד מהמתנדבים אשר תרמו לגיבוש המסמך, אין אחריות משפטית ואחרת המתייחסת לדיוק, לשלמות ו/או לשימושיות של המידע. השימוש בהמלצות תכנון אלו הוא על דעת המשתמש בלבד.